Nowości
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni