New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne