New items
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Drzewa Polski i Europy
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu