New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3