New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Structural Fire Engineering