Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
ABC ciężkich urazów
ABC intensywnej terapii
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej