New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej