New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Interna Harrisona. tom III