New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Drzewa Polski i Europy
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice