New items
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych