Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej