New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności