New items
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice