Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Neurologia
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań