New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Modelowanie organizacji dynamicznej
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej