New items
COVID-19 - pandemia naszych czasów
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce