New items
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,