New items
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2