Nowości
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa