New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe
Digital Humanitarians : How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response