New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Atlas pogody
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire