New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Technologie energetyczne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań