New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa