New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Drzewa : łatwe rozpoznawanie