New items
Terror\terroryzm : studium przypadku
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej