New items
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 2
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin