Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Studenckie prace naukowe
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)