New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze