Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński