New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Prawo urzędnicze
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej