New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań