Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym