New items
Teoria operacji specjalnych
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Teorie stosunków międzynarodowych
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin