New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności