New items
Komunikacja w kryzysie
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Terrorism Handbook for Operational Responders