New items
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Posłuszni do bólu