Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Interna Harrisona. tom I
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,