New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Hazardous Materials Chemistry
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka