New items
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire