New items
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia