Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,