New items
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB