New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Kryptografia w teorii i praktyce
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik