New items
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice