New items
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World