New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań