New items
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia