New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Ochrona własności intelektualnej
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach