Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Okulistyka