New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Essentials of Fire Fighting
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną